AB HİBE PROJELERİ

AB HİBE PROJELERİ


 

KOSKEB

MARKA

TÜBİTAK

AB HİBE PROJELERİ

TKDK(Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)-IPARD Projeleri

Destek Programlama için

.Teklif Çağrılarının Takibi

.İhtiyaca yönelik proje konusunun tespit edilmesi

.Proje hazırlanması ve yazılımı konusunda teknik destek sağlama

.Başvuru için gerekli bilgi ve belgelerin temini, dosyasının hazırlanması

.Başvuruların sonuçlandırılması

.Projenin uygulanması

.Uygulanması sürecinde uygunluk takibinin ve sürdürebilirliğinin sağlanması